Small Group Training

Small Group TrainingIn een small group training is de trainingssessie afgestemd op kleine groepjes bestaande uit maximaal 8 personen. Door deze beperkte omvang is persoonlijke

begeleiding in tegenstelling tot standaard groepslessen nog steeds mogelijk.

Iedere deelnemer streeft zijn eigen specifieke (functionele) doel na en door het sociale aspect van samensporten blijft de motivatie hoog.

Functional training small group is voor iedereen geschikt, ongeacht leeftijd of sportieve achtergrond.